FINANČNA ANALIZA KONCESIJSKE POGODBE IN NJENEGA ODKUPA

23. 3. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 73