Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Šentjernej - Občina uspešna na razpisu

23. 2. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 126