Odpadno jedilno olje lahko odlagate v ZRC Šmalčja vas

22. 2. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 80