NIJZ odsvetuje uporabo klorovega dioksida (ClO2) oziroma izdelkov »MMS - čudežni mineral« tudi v času COVID-19

8. 1. 2021 Izbrisan U. 229