Vlada podaljšala epidemijo za mesec dni. Sproščeno izvajanje določenih dejavnosti do 23. decembra

17. 12. 2020 Izbrisan U. 232