V občini opaženi nedovoljeni posegi na javnih cestah

8. 12. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 261