Nova hortikulturna ureditev na pokopališču v Šentjerneju

19.11.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 55