Ustavlja se javni prevoz, zapirajo se nenujne trgovine, prepovedano vsakršno zbiranje.

13. 11. 2020 Izbrisan U. 206