Letno vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Šentjernej

5. 11. 2020 Izbrisan U. 107