Letno vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Šentjernej

5. 11. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 58