REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE ŠMARJE - PLETERJE – III. FAZA

81.690,90 €
Zakon o financiranju občin
45.400,00 €
Zaključeno
30.09.2020
31.10.2020

Podatki o financiranju