Začasne omejitve pri izvajanju športne dejavnosti ter pri ponudbi in prodaji blaga in storitev potrošnikom

20. 10. 2020 Izbrisan U. 257