Obvestilo Zdravstvenega doma Novo mesto in NIJZ OE Novo mesto