Zadnjega septembra izide nova številka glasila

25. 9. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 69