Obvestilo - odvoz grezničnih gošč

16. 9. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 115