Odprtje vodovoda in plinovoda na odseku Dobrava – Šentjernej

31. 8. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 87