S slavnostne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, častni občan je postal Tone Hrovat

24. 8. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 78