S slavnostne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, častni občan je postal Tone Hrovat

24. 8. 2020 Izbrisan U. 105