Obvestilo o izvedeni analizi pobud za pripravo sprememb in dopolnitev OPN

22.07.2020 Petra K. 144