REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE ŠMARJE - PLETERJE – II. FAZA

179.797,60 €
V teku
01.07.2020
15.09.2020