Obvestilo Komunale Novo mesto

17. 7. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 103