Rekonstrukcija lokalne ceste Šmarje - Pleterje - II. faza

179.797,60 €
V teku
01.07.2020
15.09.2020