POVABILO k oddaji prispevkov in oglasov za oktobrsko številko Šentjernejskega glasila

28. 9. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 814