Preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja

4. 5. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 93