Prošnja za donacijo računalniške opreme

2. 4. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 480