Vzdrževanje cest v času razglasitve epidemije nalezljivih bolezni – koronavirusa (COVID-19)

26. 3. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 362