Vzdrževanje in servisiranje gasilnih aparatov ob upoštevanju navodil za preprečevanje širjenja koronavirusa

25. 3. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 283