Z 9. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej

17. 2. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 210