Z 9. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej

17. 2. 2020 Izbrisan U. 248