Poročilo o izvedeni javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin in stališča do prejetih pripomb

7. 2. 2020 Petra K. J. (ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR) 227