Rekonstrukcija križišča v Maharovcu zaključena

1461
532.477,74 EUR
Direkcija RS za infrastrukturo
419.821,89 EUR
V teku
Maharovec, 8310 Šentjernej
26.11.2019