Pogoji za pridobitev plakatnih mest v času volilne kampanije za nadomestne lokalne volitve

08.01.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 159