Zadnja številka Šentjernejskega glasila v letu 2019 že v vaših nabiralnikih

17. 12. 2019 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 170