PRORAČUN OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2020 SPREJET

13. 12. 2019 Izbrisan U. 242