PRORAČUN OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2020 SPREJET

13. 12. 2019 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 198