S sedme redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej

14. 11. 2019 Izbrisan U. 96