S sedme redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej

14. 11. 2019 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 73