Položitev cvetja in sveč na spominska obeležja v občini Šentjernej

4. 11. 2019 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 110