POROČILO S 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠENTJERNEJ

11. 10. 2019 Izbrisan U. 83