POROČILO S 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠENTJERNEJ

11. 10. 2019 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 69