Z nami nova številka Šentjernejskega glasila

25. 9. 2019 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 191