Dijaki Srednje strojne šole PEŠ V ŠOLO - ETM 2019

23. 9. 2019 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 216