Prekinjena dobava električne energije

9. 9. 2019 Izbrisan U. 191