POVABILO k oddaji prispevkov za decembrsko številko Šentjernejskega glasila

19. 11. 2019 Izbrisan U. 345