POVABILO k oddaji prispevkov za decembrsko številko Šentjernejskega glasila

19. 11. 2019 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 313