Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šentjernej

26. 8. 2019 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 713