Društvo vinogradnikov Šentjernej

Predsednik Jurij Krštinc
041 428 321
Trg Gorjanskega bataljona 8, 8310 Šentjernej