Društvo vinogradnikov Šentjernej

Predsednik Jurij Krštinc
041 531 154
Trg Gorjanskega bataljona 8, 8310 Šentjernej