Društvo ljudskih pevcev Vrhpolje

Predsednik Anton PIRKOVIČ
041 668 459
anton.pirkovic@gmail.com
Gorenje Vrhpolje 68, 8310 Šentjernej