Klub za konjski šport Šentjernej

Predsednik Andraž Rumpret
Grbe 4, 8310 Šentjernej