Turistično društvo Vrhpolje

Predsednica Betka Luštek
beti.lustek@gmail.com
Gorenje Vrhpolje 58, 8310 Šentjernej