Turistično društvo Zvon Gradišče

Predsednik Slavko Škedelj
051 348 062
Dorenje Gradišče pri Šentjerneju 1, 8310 Šentjernej