Turistično društvo Šentjernej

Predsednica Ema Bevc
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej