Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 121
Obveščanje javnosti
Komunala Novo mesto d.o.o.
Šentjernej
Termini
08.10.2020 ob 15.00