OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

Zahteva za izdajo PROJEKTNIH in DRUGIH POGOJEV  za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja  docx1
Zahteva za izdajo MNENJA v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

 docx2

Zahteva za izdajo MNENJA v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za NEZAHTEVNE OBJEKTE

docx2.1

Vloga za izdajo LOKACIJSKE INFORMACIJE  doc3
Vloga za izdajo POTRDILA O NAMENSKI RABI PROSTORA  doc4

Vloga za izdajo POTRDILA O POGOJIH ZA SPREMINJANJE MEJE PARCELE

 doc5

Vloga za izdajo POTRDILA O DATUMU SPREMEMBE NAMEMBNOSTI  zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb (ZUJF)  doc6
Vloga za izdajo potrdila o PREDKUPNI PRAVICI na podlagi ZAKONA O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE  doc7
Vloga za izdajo soglasja za POSEG V CESTNO TELO oz. VAROVALNI PAS OBČINSKE CESTE  docx8
Vloga za izdajo soglasja za IZREDNI PREVOZ PO OBČINSKIH CESTAH  doc9
Vloga za odmero KOMUNALNEGA PRISPEVKA  docx10
Vloga za PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ (ponudba za odkup), RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (prodaja, menjava), UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI (oddaja v najem) in OBREMENJEVANJE ZEMLJIŠČ (služnost)  doc11
Pobuda za SPREMEMBO IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN)  doc12
Vloga za izdajo dovoljenja o začasni ZAPORI OBČINSKE CESTE  doc13
Vloga za izdajo dovoljenja za obremenitev okolja s HRUPOM  doc14
Vloga za prijavo RAZPOREDA OBRATOVALNEGA ČASA gostinskega obrata (kmetije)  doc15
Vloga za izdajo soglasja za UPORABO JAVNE POVRŠINE  doc16

VLOGA ZA UVELJAVITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCA

 doc17

OBRAZEC - VLOGA ZA ODDAJO TURISTIČNE TAKSE

 docx18

 

 

Jernejevonovi

KCPT LOGO

projekti

      [2014-2018]   [2018-2022]

images/piso

 

galerije mapalink
 
04_2019 Vestnik

 

Statistika obiskov

5924845
Danes
Včeraj
V tem tednu
V preteklem mesecu
V preteklem tednu
V tem mesecu
Skupaj
638
1369
10655
5901621
34294
51705
5924845
Moj IP: 34.204.0.181
Osveženo: 13:29:40