OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

PISO Spletni pregledovalnik vam omogoča vpogled v grafični del prostorskih aktov občine ter v državne in občinske prostorske evidence.  

pdf Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/2013.
  Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Šentjernej 
pdf

Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 04/2010

Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 05/2013

Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/2016

Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 11/2017

 

ODLOK OPN NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

PRILOGA_preglednica_nezahtevni-enostavni-objekti_SPREJET-DOKUMENT

 

  Odlok o ureditvenem načrtu Kamnolom Cerov Log
pdf Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 07/2006
  Odlok o zazidalnem načrtu proizvodne in komunalno servisne cone Šentjernej – sever
pdf Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 02/2005
  Odlok o lokacijskem načrtu zbirne ceste za industrijsko storitvene cone sever Šentjerneja z rekonstrukcijo regionalne ceste R3-669/1202 Dobruška vas – Šentjernej od km 5,392 do km 5,852
pdf Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 02/2005
  Odlok o zazidalnem načrtu industrijsko storitvene cone Sejmišče, Šentjernej
pdf

Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 02/2005

Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/2008

Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 11/2009

Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/2016

 

Odlok o zazidalnem načrtu proizvodno-servisne cone Sejmišče Šentjernej

UradniList Uradni list RS št. 62/96 
pdf

Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 06/2001

Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 05/2003

Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 18/2008

 

Odlok o ureditvenem načrtu za kvartarne in storitvene dejavnosti v Šentjerneju

pdf Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 05/2001
 
  Odlok o zazidalnem načrtu Beta Šentjernej 
UradniList Uradni list RS, št. 1/98
  Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske cone Sejmišče III v Šentjerneju
UradniList Uradni list RS, št. 73/00
pdf

Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 03/2007

Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/2007

 

Odlok o ureditvenem načrtu potok Kobila v Šentjerneju

UradniList Uradni list RS, št. 40/97
  Odlok o zazidalnem načrtu za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej
pdf Uradni vestnik Občine Šetjernej, št. 5/2001
pdf Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/2003
pdf Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2007
pdf Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/2009
pdf Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/2012
  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev proizvodnih kapacitet Krke d.d., v Šentjerneju
pdf Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 17/2008
  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 395111- ceste oktobrskih žrtev v Šentjerneju
pdf Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 17/2008
  Odlok o lokacijskem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske 
UradniList Uradni list RS, št. 92/99
UradniList Uradni list RS, št. 63/00
  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Gradnje na košenicah« pri Javorovici
pdf Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 7/2011
pdf Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2011-popravek
  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kaluder
pdf Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 7/2010
pdf Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/2011 - teh. popravek
  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za povečanje območja za kvartarne in storitvene dejavnosti v Šentjerneju - 1. faza
pdf Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2010 
  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kvartarne in storitvene dejavnosti v Šentjerneju - II. faza
pdf

Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/2012

pdf

 

pdf

 Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN za kvartarne in storitvene dejavnosti v Šentjerneju - II. faza

 

Ureditvena_situacija 

  Odlok o razglasitvi nepremičnin  kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Šentjernej na območju Gorjancev
pdf

Predlog_odloka_Gorjanci__za_objavo_v_Uradnem_vestniku_občine_Šentjernej.pdf

 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Miklavž - 1 

pdf

Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/2014

pdf

Prikaz izseka 

 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Volavče - 1

 pdf

Odlok-OPPN-Volavce-1

 pdf

4-Prikaz-US

 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu PSC Šentjernej - del Podgorje

 pdf

Odlok -OPPN PSC Šentjernej - del Podgorje

 

Odlok o občinskem podrobnem prostorkem načrtu PSC Šentjernej

pdf Odlok - OPPN PSC Šentjernej
  Odlok o občinskem podrobnem protorskem načrtu Miklavž - 2 na Gorjancih
pdf Odlok - OPPN Miklavž - 2 na Gorjancih
  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Počitniško naselje Gorenje Vrhpolje (JUG)
  Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/2018

 

 

 

 

 


Jernejevonovi

KCPT LOGO

projekti

      [2014-2018]   [2018-2022]

images/piso

 

galerije mapalink
 
04_2019 Vestnik

 

Statistika obiskov

6109202
Danes
Včeraj
V tem tednu
V preteklem mesecu
V preteklem tednu
V tem mesecu
Skupaj
2792
2107
13880
6081699
34891
53432
6109202
Moj IP: 35.173.234.237
Osveženo: 22:30:42