Mandat 2018-2022

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

1. VESNA BREGAR

2. DARIJA KOVAČIČ

3. ANDREJ MIKEC

4. MARJETKA RANGUS

5. JOŽE VRTAČIČ

 

STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA

1. VESNA BREGAR

2. ALENKA BREŽNJAK

3. MARJETKA RANGUS

4. MARJAN KODELIČ

5. ANTON JAKŠE

 

KOMISIJA ZA KMETIJSTVO

1. FRANC HUDOKLIN

2. SEBASTJAN KRUH

3. ALBERT PAVLIČ

4. MIHAELA BLATNIK

5. EDI KOČMAN

 

KOMISIJA ZA NAGRADE IN PRIZNANJA

1. VIKTOR LUZAR

2. JANEZ SELAK

3. MARJETKA RANGUS

4. STANISLAV BREGAR

5. IGNAC ČRTALIČ

 

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

1. ALOJZ HOSTA

2. ANDREJ MIKEC

3. JOŽE SIMONČIČ

4. SAMO KEČKEŠ

5. GORAN KRANJC

 

NADZORNI ODBOR

1. FRANC BEVC

2. JURE GORENC

3. JURE GRUBAR

4. MATEJ REŠETIČ

5. RENATA ŠKEDELJ 

 

UREDNIŠKI ODBOR ŠENTJERNEJSKEGA GLASILA

1. SABINA JORDAN KOVAČIČ

2. MOJCA LAMPE KAJTNA

3. DARIJA KOVAČIČ

4. ANITA PETRIČ

5. ANDREJA TOPOLOVŠEK

 

Mandat 2014-2018

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

1. CVELBAR PETER

2. DRNOVŠEK MILENA

3. LAMPE KAJTNA MOJCA

4. PAVLIČ ALBERT

5. SIMONČIČ JOŽE

 

STATUTARNO – PRAVNA KOMISIJA

1. LOKOVŠEK JANJA

2. RANGUS MARJETKA

3. RANGUS VIKTORIJA

4. REŠETIČ MARIJA

5. TURK RENATA

 

NADZORNI ODBOR

1. ŠTEMBERGER SIMON

2. KEČKEŠ SAMO

3. STIPAN TAJANA

4. GRUBAR JURE

5. FURER ALEKSANDER

 

KOMISIJA ZA NAGRADE IN PRIZNANJA

1. CEKUTA MILENA

2. CVELBAR PETER

3. PAVLIČ KARMEN

4. RECELJ VIDA

5. SELAK JANEZ

 

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI

1. BRAJDIČ DARKA

2. BRAJDIČ VALENTIN

3. HUDOROVAC ALEKSANDRA

4. RANGUS MARJETKA

5. RANGUS VIKTORIJA

 

 

KOMISIJA ZA ELEMENTARNE NESREČE

1. JORDAN KOVAČIČ SABINA

2. KROMAR FRANC

3. PAVLIČ ALBERT

4. ŠINKOVEC FRANC

5. ŠOLAR FRANC

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

1. LUZAR LUKA

2. MIKEC ANDREJ

3. PAVLIČ ALBERT

4. ŠVALJ JOŽE

5. TURK RENATA

 

KOMISIJA ZA KMETIJSTVO

1. MIKEC ANDREJ

2. FRANČIČ FRANC

3. JUDEŽ VIDA

4. SIMONČIČ JOŽE

5. JANEZ KOVAČ

 

UREDNIŠKI ODBOR ŠENTJERNEJSKEGA GLASILA

1. JORDAN KOVAČIČ SABINA

2. LAKNER SOFRIĆ VESNA

3. PETRIČ ANITA

4. TOPOLOVŠEK ANDREJA

5. TURK RENATA

 

KOMISIJA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

1.  VIDA JUDEŽ

2. MOJCA LAMPE KAJTNA

3. SILVIJA GORŠIN

4. SIMON KAJTNA

5. GORAN KRANJC

6. JANI SELAK

 

 

Mandat 2010-2014

 

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

1.   HOMAN DARKO

2.   BRATKOVIČ JANEZ

3.   ŠVALJ JOŽE

4.   LUZAR STANISLAV

5.   HROVAT JOŽE

 

STATUTARNO – PRAVNA KOMISIJA 

1.   TURK RENATA

2.   GRUBAR DARJA

3.   STROJIN ANTONIJA

4.   JURKOVIČ SILVESTER

5.   JAKŠE ANTON

 

NADZORNI ODBOR 

1.   GORIŠEK IDA

2.   JUDEŽ MATJAŽ

3.   KOŠAK MATJAŽ

4.   ŠTEMBERGER SIMON

5.   BRULC JOŽE

 

KOMISIJA ZA NAGRADE IN PRIZNANJA

1.   LUZAR VIKTOR

2.   CVELBAR PETER

3.   FRANKO SLAVKO

4.   HROVAT JOŽE

5.   SLUGA STANISLAV

 

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI

1.   HROVAT JOŽE

2.   BRAJDIČ SAŠO

3.   JURKOVIČ DEJAN

4.   JURKOVIČ SILVESTER

5.   KUŠLJAN DARINKO

6.   STROJIN ANTONIJA

 

KOMISIJA ZA ELEMENTARNE NESREČE

1.   MEDLE ALEŠ

2.   ŠVALJ JOŽE

3.   HROVAT MOJCA

4.   BORSE PAVEL

5.   JUNC FRANC

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

1.   LUZAR RADKO

2.   LUZAR LUKA

3.   SLUGA STANISLAV

4.   KALIN IGOR

5.   ZAGORC MATJAŽ

 

KOMISIJA ZA KMETIJSTVO

1.   ANTONIJA STROJIN

2.   JOŽE HROVAT

3.   ANDREJ KOŠAK

4.   MARKO VODOPIVEC

5.   MATJAŽ ZAGORC

 

 

Šentjernej