OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

MANDAT 2018-2022

3. redna seja (24.4.2019)

pdfVabilo_na_3._redno_sejo

pdfrealizacija_sklepov

pdfPredlog_zapisnika_2._redne_seje

pdfOdgovori_na_zastavljena_vprašanja_na_2._redni_seji pdfOdgovor_-_MIR

pdfPoročilo_med_sejama

pdf2._točka_-_Obravnava_letnega_programa_dela_JP_EDŠ_d.o.o._Šentjernej_za_leto_2019

pdfLetni_program_dela_JP_EDŠ_d.o.o. Šentjernej 

pdf3._točka_-_Izvedba_odkupa_koncesije_Odvajanja_in_čišč._komun._in_padav._odpadnih_voda_v_občini_Šentjernej

pdf4._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_določitvi_nove_višine_denarnega_nadomestila_za_novorojence

pdf5._točka_-_Obravnava_predloga_ZR_Občine_Šentjernej_za_leto_2018

pdfZaključni_račun_Občine_Šentjernej_za_leto_2018_obrazložitve

pdfSplošni_del_proračuna pdfPosebni_del_proračunapdfIzjava_o_oceni_notranjega_nadzora_javnih_financ_2018

pdfPoročilo_o_realizaciji_letnega_načrta_ravnanja_z_nepremičnim_premoženjem

pdf6._točka_-_Obravnava_predloga_Sklepa_o_financiranju_političnih_strank_v_Občini_Šentjernej

pdf7._točka_-_Obravnava_dopolnjenega_predloga_proračuna_2019_-_2._obravnava

pdf8. A_točka_-_Seznanitev_s_Poročilom_MIR_za_leto_2018 pdfPoročilo_o_delu

pdfKratko_poročilo_SOU_na_območju_občine_Šentjernej

pdf8._B_točka__-_Obravnava_Programa_dela_MIR_za_leto_2019 pdfProgram_dela_za_leto_2019_-_MIR

pdf9._točka_-_Imenovanje_odgovorne_urednice_in_pomočnice_odgovorne_urednice_Šentjernejskega_glasila

   

2. redna seja (27.3.2019)  

pdfVabilo_na_2. redno sejo

pdfRealizacija_sklepov_1._seje

pdfPredlog_zapisnika_1._konstitutivne_seje

pdfPoročilo_o_delu_župana_in_OU

pdf1._A_točka_-_Potrditev_mandata_nadomestnemu_članu_OS_Alojzu_Hosti

V skladu s  Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR – Uredba (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB), ki ureja varstvo osebnih podatkov, gradivo k točki 1. B ni javno objavljeno.

pdf3._točka_-_Predstavitev_poslovnega_plana_Komunale_Novo_mesto_d.o.o._za_leto_2019

pdfk_točki_3_-_Predlog_Poslovnega_plana_Komunale_Novo_mesto_d.o.o._za_leto_2019_-_Šentjernej

pdf4._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_določitvi_cen_programov_predšolske_vzgoje_za_Vrtec_Čebelica

pdf5._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa__o_imenovanju_delovnih_teles_OS

pdf6._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_imenovanju_Nadzornega_odbora_OŠ

pdf7._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_imenovanju_uredniškega_odbora__-_Šentjernejsko_glasilo

pdf8._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_imenovanju_predsednika_in_namestnice_predsednika_POVK

pdf9._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_imenovanju_predstavnikov_ustanovitelja_v_SZ_OŠ_Šentjernej

pdf10._točka_-_Obravnava_Predloga_proračuna_Občine_Šentjernej_za_leto_2019

pdfk_točki_10_-_tabelarični_del  pdfk_točki_10_-_obrazložitve pdfk_točki_10_-_priloge

pdf11._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_podaljšanju_začasnega_financiranja_januar-junij_2019

pdf12._točka_-_Obravnava_predloga_uskladitve_mej_občin_z_mejami_parcel

pdf13._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_vzpostavitvi_statusa_jevnega_dobra

pdf14._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_ukinitvi_statusa_jevnega_dobra

 

 

1. konstitutivna seja (18.12.2018)

pdfVabilo_na_1._konstitutivno sejo

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

5. izredna seja (24.10.2018):

pdfVabilo na 5. izredno sejo

pdfZahteva_za_sklic_5._izredne_seje

pdfRevizijsko_poročilo_Računskega_sodišča_RS

pdfUradno_stališče_o_revizijskem_poročilu_Računskega_sodišča_RS

 

29. redna seja  (3.10.2018): 

pdfVabilo_na_29._redno_sejo

pdfrealizacija_sklepov

pdfpredlog zapisnika 28. redne seje

pdf2._točka_-_Predstavitev_projekta_Oblikovanje_sistema_grozd_manjših_domov

pdf3.1_točka_-_Seznanitev_o_pobudi pdf3.2_točka pdf3.3_točka

pdf4._točka - Obravnava predloga 3. Rebalansa proračuna Občine Šentjernej za leto 2018

pdf5._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_vrednosti_točke_za_izračun_nadomestila_za_uporabo_stavbnega

     zemljišča_za_leto_2019

pdf6._točka - Prodaja lastniškega deleža v družbi In.Medica, d.o.o. Šentjernej

pdf7._točka_-_Obravnava_osnutka_Odloka_o_spremembah_in_dopolnitvah_Odloka_o_ustavitvi_organa_skupne

     OU_-MIR

pdf8._točka_-_Obravnava_sklepa_o_delnem_povračilu_stroškov_organizatorjem_volilne_kampanije_za

     lokalne_volitve_2018_v_OŠ

pdf9._točka - Seznanitev z odkupom stavbe na naslovu TGB 5 v Šentjerneju docxpredlog sklepa

pdf10._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_ukinitvi_statusa_javnega_dobra

pdf11._točka_-_Seznanitev_z_aktivnostmi_in_oviranem_delu_NO_OŠ

 

 

 

 

----> ARHIVA PREJŠNJIH SEJ ( do 28. redne seje (4.7.2018)

 

 

 

Jernejevonovi

KCPT LOGO

projekti

      [2014-2018]   [2018-2022]

images/piso

 

galerije mapalink
 
11_2017 Vestnik

Statistika obiskov

5880890
Danes
Včeraj
V tem tednu
V preteklem mesecu
V preteklem tednu
V tem mesecu
Skupaj
223
1621
4734
5864936
42044
51163
5880890
Moj IP: 54.226.73.255
Osveženo: 02:59:12